Zatraži citi kartu

Obe Citi Card rade na QR kodu. Ovaj kod se može sačuvati na pametnom telefonu, što je izuzeto od upotrebe plastične kartice. Na ovaj način će vlasnik kartice uvek imati karticu preko svog pametnog telefona.

Da biste se registrovali na Citi Card, idite na zvaničnu veb stranicu Citi Card. Nakon registracije, vlasnik kartice će dobiti svoju virtuelnu karticu putem e-pošte koju dobije. Ne morate da preuzimate aplikaciju na pametni telefon da biste koristili karticu, dovoljno je da sačuvate karticu kao zamišljanje na svom telefonu.

Stariji i oni koji ne koriste pametne telefone imaju mogućnost da odštampaju Citi Card. Možemo da obezbedimo plastičnu karticu za naknadu za zaštitu životne sredine. Ovo se može uraditi samo u kancelariji Tourinforma u Morahalomu (Morahalom, Tomorkeni ulica 3) Ovde takođe možete zatražiti Citi Card lično ako popunite registracioni list.

- Samo oni koji imaju STALNU adresu u Morahalomu mogu zatražiti Morahalom Citi Card. Morate dati kopiju svoje boravišne karte da biste zatražili karticu.

Za Citi Card može se prijaviti svako stariji od 18 godina.

Kartica je besplatna, važi godinu dana od dana registracije.